અન્ય

ગોપનીયતા નીતિ

વિષયવસ્તુની ગોપનીયતા નીતિ (EU ની બહાર) કૂકી નીતિ (EU ની બહાર) કેલિફોર્નિયાના રહેવાસીઓ માટે ગોપનીયતા સૂચના ડી / બી / એ હુંડેશેગન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, તેના સહયોગી અને પેટાકંપનીઓ ('હંડેશજેન', 'અમે' અથવા 'અમને') આપણા વપરાશકર્તાઓની ગોપનીયતાને મૂલ્ય આપે છે & hellip;